Fyrværkeri

Hvornår må man fyre af?

 • I Danmark må du købe fyrværkeri fra den 15. december til og med den 31. december.
 • Du må affyre dit fyrværkeri fra den 27. december til og med den 1. januar.

Brug af fyrværkeri uden for sæsonen

 • Det er kun lovligt som privat person at anvende fyrværkeri fra den 27.december tilden 1.januar
 • Uden for sæson er det kun professionelle scene- og festfyrværkere, der må benytte fyrværkeri – du kan finde en lister over disse på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Gode råd:

 • Brug altid beskyttelsesbriller
 • Brug kun godkendt fyrværkeri
 • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
 • Hold sikkerhedsafstanden
 • Gå aldrig tilbage til en fuser

Hvad må man opbevare i hjemmet og køre med i bilen

 • Du må højst opbevare 5 kg NEM (Netto Eksplosivstof Mængde)  uden for fyrværkerisæsonen. NEM vægten skal stå på fyrværkeriet.
 • Når der er tale om transport af fyrværkeri, så betegnes det som farligt gods. Det fremgår dog af bekendtgørelsen, at 

…finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på national vejtransport af farligt gods foretaget af private personer med et køretøj registreret i Danmark, når godset er emballeret til detailsalg og er beregnet til deres personlige eller hjemlige brug eller fritids- eller sportsaktivitet…

 

Det betyder i praksis, at du kun må transportere den mængde fyrværkeri, som du må opbevare i dit hjem, altså 5 kg NEM.

 

Nyttige links:

Sikkerhedsstyrelsen

Bekendtgørelse

Vejtransport af farligt gods