Fyrværkeri

Skal du opbevare og sælge fyrværkeri, eller skal du affyre fyrværkeri uden for Nytårssæsonen, skal du have tilladelse til dette fra kommunalbestyrelsen (Roskilde Brandvæsen) – dette gælder både for butikker og professionelle fyrværkere.

 

Anmeldelse

Du skal anmelde opbevaring af fyrværkeri, hvis du opbevarer konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i detailledet, såfremt opbevaring sker i overensstemmelse med §20 og §21 i Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler af 16712/2009

 

Anmeldelse af opbevaring af konsumfyrværkeri skal ske til kommunalbestyrelsen (Roskilde Brandvæsen) 14 dage før opbevaring finder sted

 

Ansøgning

Skal du opbevare større mængder fyrværkeri end angivet i §20 og §21, skal du søge om tilladelse hertil.  Der ansøges hos Roskilde Brandvæsen.

  • Ansøgninger om tilladelse til opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal være vedlagt relevant tegningsmateriale, beskrivelse af arbejdsmæssige rutiner samt opbevaringsforhold
  • Tilladelse til opbevaring i detailledet kan meddeles i perioden den 24. november til og med den 1. februar
  • Al opbevaring skal ske efter bestemmelserne i de Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
  • Opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må kun ske i salgslokaler fra den 15. december til og med den 31. december
  • Fra den 24. november til og med den 14.  december skal opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ske i ubrudt emballage i et tilstødende lokale eller andet godkendt opbevaringssted
  • Konsumfyrværkeri må kun sælges i perioden fra den 15. december til og med den 31. december
  • Anvendelse af konsumfyrværkeri må kun ske i perioden fra den 27. december til og med den 1. januar
  • Kommunalbestyrelsen (Roskilde Brandvæsen) udfører tilsyn med salgssteder mindst hvert 2. år 

Nyttige links:

Sikkerhedsstyrelsen

Bekendtgørelse om fyrværkeri

Tekniske forskrifter

Virksomhedsgodkendelse

Opbevaring og salg

Professionel anvendelse

Erhvervelse/overdragelse

Scene- og festfyrværkeri

Spørgsmål og svar fra SIK

Sikkerhedsstyrelsen - Til dig der handler med fyrværkeri