Midlertidig overnatning

Hvis du skal overnatte i en bygning som ikke normalt anvendes til overnatning, så skal overnatningen godkendes. Det er beredskabet som godkender overnatninger på skoler, daginstitutioner, sportshaller og lignende. Vi skal have ansøgningen senest 5 dage inden overnatningens påbegyndelse. Der skal fremsendes en plantegning over bygningen som anvendes til overnatning, sammen med det udfyldte ansøgningsskema. Ved ansøgning bekræfter man at nedenstående regler overholdes!

Bemærk at vores sagsbehandling udelukkende omhandler brandsikkerheden, man skal altså selv sørge for at have råderet over lokalerne.

 

I 2020 behandler vi også sager om midlertidig overnatning, som normalt behandles af byggemyndigheden bl.a. spejderhytter

 

Midlertidig overnatning ansøges her

 

Vejledning om midlertidig overnatning